Wallpaper Abyss 名人

27644张名人壁纸

筛选: 张4K Ultra HD分辨率名人壁纸

27644 壁纸
12893 手机壁纸 286 艺术作品 2239 照片 4809 图片 2555 头像 3952 动态图 1189 封面 158 影片
 排列选项 (当前: 最多赞数) 搜索壁纸 查看全部子类别
无限滚动
分页显示
简易视图
幻灯片放映
至少
精确
2000x1250   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 jerry111251
1,368     80,079     7     0
3072x1920   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
1,099     92,702     10     3
2000x1250   名人   特曼娜·巴蒂亚
 jerry111251
942     71,731     9     2
3520x2200   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
681     34,773     6     1
3840x2160   名人   Samantha Ruth Prabhu
 samim_hasan
663     134,476     2     0
2960x1850   名人   施瑞娅·萨兰
 jerry111251
616     45,160     8     2
1920x1080   名人   克里斯汀·斯图尔特
 TorinoGT
560     117,856     12     0
2000x1353   名人   Katherine Langford
 xickata
554     16,163     4     0
3840x2160   名人   爱莉安娜·格兰德
 samim_hasan
543     164,541     6     0
3420x2138   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
534     29,373     4     0
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
520     53,960     8     0
2000x1327   名人   Katherine Langford
 xGhostx
496     21,978     4     0
1920x1200   名人   斯嘉丽·约翰逊
 jerry111251
477     60,322     8     1
2880x1800   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
471     61,311     4     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 TorinoGT
445     59,303     5     0
6242x3900   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
439     58,236     10     2
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
425     28,955     9     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 Hellica
423     86,163     6     1
3840x2400   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
407     47,113     8     2
4252x3189   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
390     102,108     3     1
1920x1200   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
374     78,801     1     0
4096x2560   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
362     31,850     5     0
2960x1850   名人   Kareena Kapoor
 jerry111251
341     26,141     4     1
1290x860   名人   Bruce Lee
 toya2
337     26,544     1     0
3840x2160   名人   卡特里娜·卡伊夫
 samim_hasan
316     79,074     7     0
2960x1850   名人   克里斯汀·斯图尔特
 jerry111251
312     28,510     6     0
3200x2000   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
309     34,831     12     1
4320x2700   名人   莫妮卡·贝鲁奇
 jerry111251
307     25,679     5     0
1920x1440   名人   艾玛·沃特森
 7rev
305     87,434     6     0
2592x1620   名人   米兰达·可儿
 jerry111251
302     24,294     8     0