Wallpaper Abyss 名人

26944张名人壁纸

筛选: 张4K Ultra HD分辨率名人壁纸

26944 壁纸
12134 手机壁纸 285 艺术作品 2143 照片 3613 图片 2419 头像 3952 动态图 916 封面 158 影片
 排列选项 (当前: 最多赞数) 搜索壁纸 查看全部子类别
无限滚动
分页显示
简易视图
幻灯片放映
至少
精确
2000x1250   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 jerry111251
1,364     78,408     7     0
3072x1920   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
1,099     91,352     10     3
2000x1250   名人   特曼娜·巴蒂亚
 jerry111251
939     70,557     9     2
3520x2200   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
681     34,059     6     1
3840x2160   名人   Samantha Ruth Prabhu
 samim_hasan
660     131,483     2     0
2960x1850   名人   施瑞娅·萨兰
 jerry111251
614     44,427     8     2
1920x1080   名人   克里斯汀·斯图尔特
 TorinoGT
557     115,615     12     0
2000x1353   名人   Katherine Langford
 xickata
553     15,160     4     0
3840x2160   名人   爱莉安娜·格兰德
 samim_hasan
541     161,710     6     0
3420x2138   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
534     28,869     3     0
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
519     52,317     8     0
2000x1327   名人   Katherine Langford
 xGhostx
494     20,602     4     0
1920x1200   名人   斯嘉丽·约翰逊
 jerry111251
475     58,624     7     1
2880x1800   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
470     60,219     3     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 TorinoGT
442     57,977     5     0
6242x3900   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
438     56,493     10     2
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
423     27,948     9     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 Hellica
418     84,747     6     1
3840x2400   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
405     46,240     8     2
3840x2160   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
382     100,114     2     1
1920x1200   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
370     77,313     1     0
4096x2560   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
361     31,044     5     0
2960x1850   名人   Kareena Kapoor
 jerry111251
340     25,644     4     1
1290x860   名人   Bruce Lee
 toya2
334     26,207     1     0
3840x2160   名人   卡特里娜·卡伊夫
 samim_hasan
312     77,182     7     0
2960x1850   名人   克里斯汀·斯图尔特
 jerry111251
310     28,044     6     0
3200x2000   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
307     34,048     12     1
4320x2700   名人   莫妮卡·贝鲁奇
 jerry111251
307     25,165     5     0
2592x1620   名人   米兰达·可儿
 jerry111251
301     23,667     8     0
1920x1440   名人   艾玛·沃特森
 7rev
299     86,594     6     0