Wallpaper Abyss 名人

26052张名人壁纸

筛选: 张4K Ultra HD分辨率名人壁纸

26052 壁纸
11583 手机壁纸 285 艺术作品 2009 照片 3027 图片 2244 头像 3969 动态图 471 封面 158 影片
 排列选项 (当前: 最高评分) 搜索壁纸 查看全部子类别
无限滚动
分页显示
简易视图
幻灯片放映
至少
精确
2000x1250   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 jerry111251
1,354     75,790     7     0
3072x1920   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
1,090     89,310     10     3
2000x1250   名人   特曼娜·巴蒂亚
 jerry111251
934     68,726     9     2
3520x2200   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
680     32,872     6     1
3840x2160   名人   Samantha Ruth Prabhu
 samim_hasan
654     126,464     2     0
2960x1850   名人   施瑞娅·萨兰
 jerry111251
611     43,133     8     2
2000x1353   名人   Katherine Langford
 xickata
552     13,142     4     0
1920x1080   名人   克里斯汀·斯图尔特
 TorinoGT
548     112,379     11     0
3420x2138   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
533     27,999     3     0
3840x2160   名人   爱莉安娜·格兰德
 samim_hasan
532     157,459     5     0
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
514     50,353     7     0
2000x1327   名人   Katherine Langford
 xGhostx
491     18,239     4     0
1920x1200   名人   斯嘉丽·约翰逊
 jerry111251
468     56,133     7     1
2880x1800   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
465     58,685     3     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 TorinoGT
435     56,202     5     0
6242x3900   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
434     53,946     10     2
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
420     26,576     9     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 Hellica
413     82,370     6     1
3840x2400   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
404     45,057     8     2
3840x2160   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
373     96,875     2     1
1920x1200   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
365     74,634     1     0
4096x2560   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
359     30,086     5     0
2960x1850   名人   Kareena Kapoor
 jerry111251
337     24,819     4     1
1290x860   名人   Bruce Lee
 toya2
332     25,105     1     0
3840x2160   名人   卡特里娜·卡伊夫
 samim_hasan
310     74,558     7     0
2960x1850   名人   克里斯汀·斯图尔特
 jerry111251
310     27,463     6     0
3200x2000   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
306     33,133     11     1
4320x2700   名人   莫妮卡·贝鲁奇
 jerry111251
306     24,261     4     0
2592x1620   名人   米兰达·可儿
 jerry111251
298     22,821     8     0
1920x1440   名人   艾玛·沃特森
 7rev
296     85,212     6     0