Wallpaper Abyss 名人

25816张名人壁纸

筛选: 张4K Ultra HD分辨率名人壁纸

25816 壁纸
11207 手机壁纸 289 艺术作品 1965 照片 2572 图片 2162 头像 3969 动态图 401 封面 158 影片
 排列选项 (当前: 最高评分) 搜索壁纸 查看全部子类别
无限滚动
分页显示
简易视图
幻灯片放映
至少
精确
2000x1250   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 jerry111251
1,340     73,609     7     0
3072x1920   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
1,047     84,379     10     3
2000x1250   名人   特曼娜·巴蒂亚
 jerry111251
926     66,629     9     2
3520x2200   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
672     31,423     6     1
3840x2160   名人   Samantha Ruth Prabhu
 samim_hasan
650     122,117     2     0
2960x1850   名人   施瑞娅·萨兰
 jerry111251
605     41,850     8     2
1920x1080   名人   克里斯汀·斯图尔特
 TorinoGT
541     109,243     10     0
3420x2138   名人   艾西瓦娅·巴克罕
 jerry111251
526     27,096     3     0
3840x2160   名人   爱莉安娜·格兰德
 samim_hasan
525     153,668     5     0
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
513     48,323     7     0
1920x1200   名人   斯嘉丽·约翰逊
 jerry111251
461     53,541     6     1
2880x1800   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
458     57,181     1     0
1920x1200   名人   查理兹·塞隆
 jerry111251
453     57,722     16     1
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 TorinoGT
433     54,549     5     0
6242x3900   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
426     52,197     10     2
3840x2400   名人   玛丽莲·梦露
 jerry111251
418     25,586     9     0
1920x1200   名人   艾玛·沃特森
 Hellica
409     80,171     6     1
3840x2400   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
400     43,974     8     2
3840x2160   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
369     94,034     1     1
1920x1200   名人   迪皮卡·帕度柯妮
 samim_hasan
361     71,462     1     0
4096x2560   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
355     29,240     5     0
2960x1850   名人   Kareena Kapoor
 jerry111251
335     24,183     4     1
1290x860   名人   Bruce Lee
 toya2
329     24,371     1     0
2960x1850   名人   克里斯汀·斯图尔特
 jerry111251
309     26,786     6     0
3840x2160   名人   卡特里娜·卡伊夫
 samim_hasan
308     72,229     6     0
4320x2700   名人   莫妮卡·贝鲁奇
 jerry111251
305     23,358     4     0
3200x2000   名人   梅根·福克斯
 jerry111251
301     32,071     11     1
1920x1440   名人   艾玛·沃特森
 7rev
294     84,096     6     0
2592x1620   名人   米兰达·可儿
 jerry111251
293     22,137     7     0
2880x1800   名人   斯嘉丽·约翰逊
 jerry111251
286     26,475     8     0