Sanba Garasu - Nuharihyon no Mago Minimalist by Yuki-Neh